In de periode 2010-2011 zette de European Seaports Organisation (ESPO) met het PPRISM-project Port PeRformance Indicators: Selection and Measurement een eerste stap in het opzetten van een cultuur van prestatiemeting in Europese havens. Het project had tot doel een reeks relevante en haalbare prestatie-indicatoren voor het EU-havensysteem te identificeren. Met deze indicatoren kan de havensector de impact van het Europese havensysteem op de maatschappij, het milieu en de economie meten, beoordelen en communiceren. PPRISM leverde een shortlist van indicatoren op als basis voor een toekomstig European Port Observatory, dat de vorm zal aannemen van een Port Sector Performance Dashboard. Het Dashboard publiceert of vergelijkt geen prestaties van afzonderlijke havens of terminals, maar focust zich op de prestaties van het havensysteem als geheel.
More info:
INVOLVEMENT of VUB