In 2013 werd het  PORTOPIA-project [1] Ports Observatory for Performance Indicators Analysis gelanceerd voor het ontwikkelen van key performance data voor Europese havens en de bijbehorende ICT-tools die het verzamelen en analyseren van data vergemakkelijken. De opzet was om de industrie te helpen bij de overgang naar een duurzamer en concurrerender havensysteem. Tijdens het 4 jaar durende project werden 4 belangrijke tools ontwikkeld en getest door diverse stakeholders (met behulp van ultramoderne Cloud technologie): het Rapid Exchange System+, de Environmental Dashboards, de Port Governance Trends Analysis, en User Perception Measurement Tool. Wat betreft indicatoren en inzichten vanuit verschillende perspectieven werden 2  geïntegreerde rapporten gepresenteerd, met duidelijke links naar havenbeleid en -strategie. Het EU Port Industry Sustainability Report 2017 http://www.portopia.eu/wp-content/uploads/2017/11/FINAL-Sustainability-Report-2017.pdf  biedt zowel inzichten uit projectgebaseerde data via de ontwikkelde tools, en bevat verder ook elementen zoals de op EU-maat gemaakte inzichten van de Wereldbank, UNCTAD en World Economic Forum.

Met het Europese PORTOPIA-project werden stakeholders bewuster van het belang van een kwalitatieve monitoring en assessment voor een volhoudbare ontwikkeling van de havens. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat er sinds het beëindigen van het PORTOPIA-project (vanaf 2018) verder is gebeurd.

“Beyond the statistics and the indicators, this project has foremost dealt with creating a culture of transparency and trust, as well as value-creating technologies to deal with performance and analysis. It therefore creates a solid basis for further developments highlighting the performance of the European seaport industry to their stakeholders, supporting better relations and improved strategic decision-making on the individual, regional and international level when it comes to the management of port infrastructure and services.”(PORTOPIA, 2017)

More info:

Link media: PORTOPIA: double interview on the future of port performance indicators in Europe – PortEconomics

Presentation Portopia Service Cloud (youtube.com)

[1] The project (applied research) has received funding from the European Union’s 7th Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 605176 Ports Observatory for Performance Indicator Analysis | PORTOPIA Project | FP7 | CORDIS | European Commission (europa.eu)